Meni za navigacijo+

ZA PREDAVATELJE

ZA PREDAVATELJE


O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society.

Izbrani avtorji so dolžni izpolniti PRIJAVNICO in poravnati kotizacijo v višini 380 €. Kotizacija se poravna po zaključku delavnice – izstavimo vam račun. S tem so avtorji upravičeni do udeležbe na delavnici in do vseh pripadajočih ugodnosti: udeležbe na predavanjih in okrogli mizi, gradiva in gostinskih storitev po programu.

Pomembni roki za predavatelje

– pošiljanje predlogov za referate: december 2019

– obvestilo o uvrstitvi predavanja v program: januar 2020

– pošiljanje prispevka v obliki ppt ali pdf:  marec 2020

Predloge za pripravo prispevka

Prispevek pripravite v programu Power Point ali podobnem. Predloga ni predpisana. Zaželeno je, da na kratko predstavite sredino iz katere prihajate (podjetje, raziskovalna institucija, državni organ…), ni pa zaželeno reklamiranje izdelkov ali storitev.