ZA PREDAVATELJE


O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society.

Pomembni roki za predavatelje

– pošiljanje naslova in povzetka predavanja: /

– obvestilo o uvrstitvi predavanja v program: /

– pošiljanje prispevka v obliki pdf, ki bo objavljen na elektronskem mediju:  31. marec 2021

Splošni pogoji za predavatelje

Predavatelje na dogodku VITEL 2020 k sodelovanju povabi in potrdi programski odbor dogodka. Potrjeni predavatelji so zavezani pripraviti predstavitev v obliki kot jo priporoča organizator. Predstavitev, ki jo bo uporabil predavatelj na dogodku VITEL 2020 (avtorsko delo), bo organizator v nespremenjeni obliki, brez posega v vsebino, posredoval vsem udeležencem na dogodku za njihovo lastno uporabo (na USB-ključku) in bo na spletni strani društva SIKOM dostopno po preteku enega leta od izvedbe dogodka. Udeleženci, ki bodo prejeli gradivo bodo seznanjeni, da lahko gradivo uporabljajo le za lastne namene, ter ga ne smejo razmnoževati ali distribuirati brez izrecnega dovoljenja avtorja. Organizator predstavitve, na kateri je pridobil naštete pravice, ne bo prenesel na tretjo osebo. Za verodostojnost predstavljene vsebine jamči avtor. Potrjeni predavatelji naj gradivo za predstavitev organizatorju posredujejo v taki obliki in vsebini, da ga bo organizator lahko posredoval udeležencem dogodka. Prav tako vas kot predavatelja seznanjamo, da se bo zaključek dogodka – okrogla miza, zaradi širšega izobraževalnega interesa snemal. Organizator bo zagotovil tudi fotografiranje dogodka, fotografije pa bodo objavljene na spletni strani društva SIKOM. Fotografije bo hranil organizator.

Izbrani avtorji so dolžni izpolniti PRIJAVNICO in poravnati kotizacijo v višini 380 €. Kotizacija se poravna po zaključku delavnice – izstavimo vam račun. S tem so avtorji upravičeni do udeležbe na delavnici in do vseh pripadajočih ugodnosti: udeležbe na predavanjih in okrogli mizi, gradiva in gostinskih storitev po programu.

Predloge za pripravo prispevka

Prispevek pripravite v programu Power Point ali podobnem. Predloga je predpisana in vam jo pošljemo ob izbiri vašega prispevka. Zaželeno je, da na kratko predstavite sredino iz katere prihajate (podjetje, raziskovalna institucija, državni organ…), ni pa zaželeno reklamiranje izdelkov ali storitev.