ZA PREDAVATELJE

Vitel_logo1


ZA PREDAVATELJE


O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society. Referati so recenzirani in izidejo v zborniku referatov, ki ima referenčno številko ISSN 1581-6737.

Izbrani avtorji so dolžni izpolniti PRIJAVNICO in poravnati kotizacijo v višini 380 €. Kotizacija se poravna po zaključku delavnice – izstavimo vam račun. S tem so avtorji upravičeni do udeležbe na delavnici in do vseh pripadajočih ugodnosti: objave prispevka v zborniku, udeležbe na predavanjih, materialov, gostinskih storitev po programu.

Pomembni roki za predavatelje

– pošiljanje predlogov za referate: december 2019

– obvestilo o uvrstitvi predavanja v program: januar 2020

– pošiljanje končnih besedil:  marec 2020

Predloge za pripravo prispevka

Prispevki morajo biti napisani z urejevalnikom MS Word. Pri pripravi končnega prispevka vas prosimo, da uporabite naslednjo slovensko ali angleško predlogo:

VITEL_G_SVN.ZIP

VITEL_G_ENG.ZIP