VABILO


36. delavnica VITEL se bo, zaradi negotove zdravstvene situacije, odvijala 17. in 18. maja 2021 na spletni platformi Zoom. Vodilna tema delavnice je Vloga tehnologije 5G v vertikalah in vloga vertikal v omrežju 5G.

Predhodne generacije mobilnih tehnologij so bile namenjene predvsem osebni komunikaciji v obliki govora, prenosa podatkov in dostopa do interneta. Tehnologija 5G bo na drugi strani v enaki meri namenjena industrijski komunikaciji, ki bo omogočila digitalizacijo ekonomije ter prispevala h globalni digitalni transformaciji. Pričakuje se, da bodo prvi uporabniki nove tehnologije v transportu, medijih in industriji, sledili pa jim bodo v medicini, energetiki in ostalih vertikalah.

Evropa išče tehnološke rešitve in primere uporabe, ki bodo v prihodnjih letih implementirane v omrežjih 5G, v obliki raziskovalnih projektov, kot so Horizont 2020 in drugih javno-zasebnih projektov. Dobavitelji opreme že promovirajo svoje rešitve. V naslednjih letih bodo mobilni operaterji v Sloveniji gradili in razvijali samostojna omrežja 5G, skrbeli za ustrezno pokritost s signalom in hitro odzivnost omrežja.

Postavlja pa se kar nekaj vprašanj:

  • Ali bodo omrežja 5G mobilnih operaterjev dejansko lahko izpolnila pričakovanja vertikal, tako glede tehnoloških potreb, kakor tudi glede varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti?
  • Ali so vertikale v Sloveniji že identificirale svoja pričakovanja glede prihodnjih tehnologij, ki bodo omogočile njihovo digitalno transformacijo?
  • Tehnološke rešitve vertikal prihodnosti ne bodo uporabljale zgolj enostavne povezljivosti mobilnih omrežij ampak bodo postale kompleksen ekosistem povezljivosti, IoT, oblačnih storitev ter informacijske tehnologije. Ali bodo te rešitve zagotavljali zgolj ali še vedno mobilni operaterji ali kdo tretji?
  • Kakšna partnerstva se bodo ob tem razvila?
  • Kakšne bodo potrebe po kibernetski varnosti in kako jo bomo zagotavljali?
  • Kako bodo tehnološke rešitve pripomogle k naprednim rešitvam javne varnosti in zaščite?

Ključno vprašanje pa je, ali državne institucije, ki pripravljajo strateške usmeritve in strategije razvoja v državi, razumejo prihodnjo kompleksnost nastajajočega ekosistema. Elektronske komunikacije namreč niso več domena enega sektorja, temveč so vedno bolj vpete v vse sektorje vertikal, od gospodarstva, zdravstva, energetike, transporta do javne varnosti in seveda nenazadnje tudi javne uprave. Kako to prepletanje vpliva na povezovanje med vladnimi resorji? Ali obstaja skupna in celostna strategija razvoja in digitalizacije Republike Slovenije?

Letošnji dogodek Vitel bo na enem mestu zbral raziskovalce, predstavnike vertikal, mobilne operaterje ter državne odločevalce. Skupaj bomo iskali odgovore na bistvena vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, če želimo v Sloveniji ostati v tehnološkem koraku z razvito Evropo in svetom, nenazadnje pa tudi, če želimo s tehnologijo 5G na trajnostni način uresničevati Strategijo Republike Slovenije do leta 2030.

Program

Zadnjo različico programa lahko najdete tukaj.

Registracija

Kotizacija za spletni dogodek je 250 € (nismo davčni zavezanci, zato DDV ne obračunavamo).

Na dogodek se lahko prijavite tako, da izpolnete prijavnico.

Informacije

Prosimo vas, da nam za dodatne informacije pišete na naslov vitel(at)drustvo-sikom.si.

Arhiv preteklih dogodkov VITEL najdete tukaj.