SIKOM

SIKOM_LOGO_NEGATIV

Slovensko društvo za elektronske komunikacije (krajše SIKOM) je strokovno društvo za
elektronske komunikacije ter informacijske in telekomunikacijske tehnologije na območju Republike
Slovenije.

Društvo SIKOM je član Elektrotehniške zveze Slovenije in partner IEEE Communication Society.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se
združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih s statutom in v skladu z zakonom.

Če mislite, da lahko z nami aktivno ustvarjate podobo elektronskih komunikacij  in informacijsko komunikacijskih tehnologij v Sloveniji, ste vabljeni, da se nam pridružite. Prosimo vas, da izpolnite PRIJAVNICO in poravnate simbolično članarino.