ZA PREDAVATELJE

Vitel_logo1

Brdo pri Kranju, 13. – 14. maja 2019


ZA PREDAVATELJE


Vabilo k oddaji prispevka

Predavatelje vabimo, da prijavijo prispevek za 35. delavnico o telekomunikacijah Vitel 2019 Uporabna vrednost Interneta vsega, ki bo 13. in 14. maja 2019 v hotelu Brdo, Brdo pri Kranju.

Predlagane teme

—  izbira napredne tehnološke rešitve dostopnosti in povezljivosti do stvari,

—  vključevanje ponudnikov platform IoT in tehnološko naravnanih omogočevalnih storitev,

—  uporabljene arhitekture in principi, vloga odprtokodnih rešitev in odprtih gradnikov,

—  industrijski IoT in tehnologije IoT, odporne na izredna stanja,

—   izzivi kibernetske varnosti na tem področju ter varovanje in zaščita podatkov ter zasebnost,

—  odziv in pripravljenost nacionalne/globalne regulacije, zakonodaje in standardizacije na širšo uporabo te tehnologije,

—  vpliv tehnologij IoT na vrednostne verige in ekosisteme partnerjev,

—  delujoči primeri uporabe iz industrije, prometa, zdravstva, energetike, medijev, pametnih mest, državnih institucij, javnih storitev, ki so jih uvedli ekosistemi partnerjev ali posamezne organizacije,

—  novi poslovni modeli in inovacije na temelju tehnologije IoT/IoX,

—  vpliv tehnologije IoT/IoX in digitalne preobrazbe na socialne modele življenja in zaposlovanja,

—  vloga in položaj slovenske industrije in strokovnjakov v tem procesu,

—  pričakovanja glede nadaljnjega razvoja in izzivi na tem področju, nove storitve za digitalno preobrazbo družbe in industrijskih sektorjev.

O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society. Referati so recenzirani in izidejo v zborniku referatov, ki ima referenčno številko ISSN 1581-6737.

Izbrani avtorji so dolžni izpolniti PRIJAVNICO in poravnati kotizacijo v višini 380 €. Kotizacija se poravna po zaključku delavnice – izstavimo vam račun. S tem so avtorji upravičeni do udeležbe na delavnici in do vseh pripadajočih ugodnosti: objave prispevka v zborniku, udeležbe na predavanjih, materialov, gostinskih storitev po programu.

Pomembni roki za predavatelje

– pošiljanje predlogov za referate: 7. december 2018

– obvestilo o uvrstitvi predavanja v program: 22. december 2018

– pošiljanje končnih besedil:  15. marec 2019

Predloge za pripravo prispevka

Prispevki morajo biti napisani z urejevalnikom MS Word. Pri pripravi končnega prispevka vas prosimo, da uporabite naslednjo slovensko ali angleško predlogo:

VITEL_G_SVN.ZIP

VITEL_G_ENG.ZIP