Osemindvajseta delavnica o telekomunikacijah “Pametna mesta”

Brdo pri Kranju, 12. in 13. novembra 2012

28. delavnico o telekomunikacijah VITEL smo posvetili vprašanjem razvoja in upravljanja pametnih mest. Vrsta prispevkov obravnava opis značilnosti pametnih mest, način upravljanja z viri, gradnjo informacijske in komunikacijske infrastrukture, postopke in algoritme za prepoznavanje slik in upravljanje prometa, pa tudi gradnjo človeku prijaznega bivanjskega okolja v obliki pametnih domov. Prispevki opisujejo nekatere že izvedene projekte pametnih mest ter izkušnje in koristi, ki so jih pridobila mesta pri izvajanju teh projektov.
Vse omenjeno lahko preberete v zborniku 28. delavnice.