Na rednem občnem zboru 6. 11. 2019 v Ljubljani so člani društva za štiriletni mandat izvolili naslednji izvršilni odbor (IO):

1.  mag. Ana Robnik

2.  mag. Vesna Prodnik Pepevnik

3.  dr. Tomi Mlinar

4.  Ivo Kranjčevič

5.  Nikolaj Simič

6.  dr. Boštjan Batagelj

7.  mag. Katja Mohar Bastar


IO SIKOM, 17. 12. 2019

17. 12. 2019 se je sestal IO in nadaljeval razpravo o 36. delavnici VITEL. Zapisnik je na voljo tukaj.


IO SIKOM, 25.11.2019

25. 11. 2019 se je sestal IO in sprejel finančni načrt društva za leto 2020. Zapisnik je na voljo tukaj.


IO SIKOM, 6. 11. 2019

Na rednem občnem zboru in prvi konstitutivni seji izvršilnega odbora, 6. 11. 2019 so bili v predsedstvo društva izvoljeni:

mag. Vesna Prodnik Pepevnik, predsednica

dr. Boštjan Batagelj, podpredsednik

Ivo Kranjčevič, tajnik

dr. Tomi Mlinar, blagajnik