Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah

INFRASTRUKTURA ZA IZPOLNITEV DIGITALNE AGENDE IN KAJ PO TEM – PRIMER SLOVENIJE

Brdo pri Kranju, 27. in 28. maja 2013

Na 29. delavnici o telekomunikacijah VITEL smo slišali 25 prispevkov, ki so obravnavali širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo in rešitve – osvetljene z različnih zornih kotov: strateškega, tehnološko-razvojnega, poslovno-ekonomskega in poslovno-organizacijskega. Z organizacijo te delavnice smo predvsem želeli preveriti, ali je Slovenija lahko motor napredka v Evropski uniji in kot taka njen vzor na področju telekomunikacijske razvitosti. Iz izkušenj vemo, da se infrastruktura (omrežja) gradi za uporabo več desetletij v naprej in da je sedem let občutno premalo, da bi naše cilje naravnali na tako kratek čas. Uvodni prispevek je bil namenjen seznanitvi z vsebino Digitalne agende, naslednji sklop prispevkov pa je obravnaval primere dobrih praks gradnje optičnih in drugih širokopasovnih omrežij v nekaterih evropskih državah. Sledi obravnava strategije razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji, vloga nacionalnega regulatorja pri razvoju infrastrukture, gradnja odprtih omrežij ter trenutno stanje širokopasovnega dostopa v Sloveniji in Evropi. V tretjem sklopu dajejo prispevki vpogled v to, kakšne so v Sloveniji sploh možnosti za zagotovitev ciljev Digitalne agende in kako to doseči tudi z uporabo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture in tehnologij (VDSL2, vektoring, kabelska omrežja, DOCSIC 3.x …). Četrti sklop prispevkov obravnava brezžične tehnologije kot alternativo hitrim optičnim omrežjem (LTE, hitri satelitski dostop …). V zadnjem sklopu pa so prispevki, ki lahko z določenimi rešitvami in njihovo standardizacijo močno pripomorejo k doseganju ciljev Digitalne agende (npr. kabelska omrežja 21. stoletja in TV-WEB). Vse to si lahko preberete v zborniku 29. delavnice.