Program dela društva SIKOM v obdobju 2019-2023


Cilj:
Slovensko društvo za elektronske komunikacije bo predstavljalo osrednjo točko izmenjave neodvisnih strokovnih stališč in pogledov na spreminjajoče digitalno okolje.

Za izpolnitev cilja bo potrebno:

 • povečati prepoznavnost društva,
 • razširiti članstvo,
 • Intenzivirati komunikacijo z interno in eksternimi javnostmi.

Komunikacija z interno javnostjo:

 • dvakrat letno organizacija internega strokovnega posveta in mreženja članov,
 • uvedba intraneta za obveščanje in izmenjavo mnenj članov društva,
 • priprava in uveljavitev Kodeksa članstva društva.

Komunikacija z eksterno javnostjo:

 • delavnica VITEL je osrednji strokovni dogodek društva,
 • prenovitev spletne strani,
 • pospešitev uporabe ostalih komunikacijskih kanalov,
 • sodelovanje v javnih posvetovanjih in priprava prispevkov v postopkih sprejema relevantne zakonodaje v skladu s statutom,
 • izjave za javnost.

Financiranje:

 • pridobivanje javnih sredstev, namenjenih delovanju neprofitnih in nevladnih organizacij,
 • pridobivanje pokroviteljskih sredstev v skladu s statutom.