40. delavnica o telekomunikacijah

POKROVITELJSTVO IN RAZSTAVLJANJE


Vabilo k pokroviteljstvu na delavnici o telekomunikacijah VITEL

V želji po spodbujanju razvoja telekomunikacij in po dvigu ravni znanja slovenskih strokovnjakov, organizira Slovensko društvo za elektronske komunikacije SIKOM v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije vsako leto delavnice o telekomunikacijah VITEL (Viable TELecommunications). Ob sodelovanju najbolj kompetentnih domačih in tujih strokovnjakov obravnavamo vsakokrat najaktualnejše teme in iščemo odgovore na najbolj pereča strokovna vprašanja. Velja splošna ocena, da so delavnice VITEL osrednji strokovni dogodek ne le v Sloveniji temveč tudi v bližnji okolici.

Ugled delavnice in zanimivost vsakokrat izbrane teme bosta tudi letos pritegnila k sodelovanju vodilne strokovnjake iz Slovenije in tujine, prav tako pa tudi številno poslušalstvo, ki se vsako leto množično udeleži delavnic.

Delavnica je pomemben strokovni dogodek, kjer imajo domači strokovnjaki priložnost predstaviti svoje poglede na razvoj telekomunikacij, slišati tudi mnenja tujih ekspertov in izmenjati izkušnje z njimi. Nič manj pomembna ni priložnost medsebojnega spoznavanja in navezovanja osebnih stikov, kar pa v primeru spletne izvedbe dogodka žal ni mogoče.

Veselilo nas bo, če se kot pokrovitelj pridružite našim naporom in tako pripomorete k ustrezni ravni dogodka. S tem dobite pravico do udeležbe določenega števila vaših zaposlenih na delavnici, objave vaše reklame v e-zborniku delavnice in do predstavitve svoje dejavnosti.

Prav tako k sodelovanju vabimo medijske hiše, ki lahko pomembno prispevate k informiranosti javnosti o dogodku samem in s poročanjem o vsebinskem dogajanju na delavnici širite zavedanje o novih  tehnoloških rešitvah v komunikacijah.

Za vsa potrebna pojasnila smo vam na voljo po elektronski pošti na naslovu vitel(at)drustvo-sikom.si.


Pogoji za sodelovanje

Način sodelovanja Prispevek Ugodnosti
 Zlati pokrovitelj 3.000 € (1) objava pokroviteljstva v e-zborniku

(2) objava oglasa v e-zborniku

(3) razstavni prostor v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(4) objava pokroviteljstva v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(5) namestitev logotipov v dvorani (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(6) 6 vstopnic za udeležbo na dogodku

 Srebrni pokrovitelj 2.000 € (1) objava pokroviteljstva v e-zborniku

(2) objava oglasa v e-zborniku

(3) razstavni prostor v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(4) objava pokroviteljstva v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(5) 4 vstopnice za udeležbo na dogodku

Bronasti pokrovitelj 1.000 € (1) objava pokroviteljstva v e-zborniku

(2) objava oglasa v e-zborniku

(3) razstavni prostor v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(4) objava pokroviteljstva v preddverju (te opcije ni, če je dogodek izveden spletno)

(5) 2 vstopnici za udeležbo na dogodku

Medijski pokrovitelj (A) Radijski medij: 5x napoved dogodka in objava na spletni strani

(B) Tiskani medij: 2x oglas v obliki strokovnega prispevka z napovedjo dogodka in objava na spletni strani

(1) objava medijskega pokrovitelja v e-zborniku

(2) objava oglasa v e-zborniku

(3) 1 vstopnica za udeležbo na dogodku

Razstavljavec (pri spletni izvedbi dogodka te možnosti ni) 760 € (1) Najem razstavnega prostora v preddverju (150 x 120 cm)

(2) 1 vstopnica za udeležbo na dogodku

Oglaševalec 380 € (1) objava oglasa v e-zborniku


SIKOM ni zavezanec za DDV, zato davka na dodano vrednost ne zaračunavamo.

Vsem stalnim podpornikom in razstavljavcem na dogodkih VITEL priznamo 10 % popusta na redne cene. Stalnost pomeni pokroviteljstvo ali razstavljanje na vsaj dveh dogodkih VITEL.

Možne so tudi drugačne oblike pokroviteljstva, oglaševanja in promocije. Informacije o drugih oblikah sodelovanja lahko dobite na telefonski številki +386 41 711 411 ali po elektronski pošti vitel(at)drustvo-sikom.si.