39. delavnica o telekomunikacijah

ZA PREDAVATELJE


O delavnici

Delavnica o telekomunikacijah VITEL je dogodek z mednarodnim ugledom in je referenčnega pomena za predavatelje. Organizirana je v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in pod pokroviteljstvom IEEE Communications Society.

Pomembni roki za predavatelje

  December 2023 – pošiljanje naslova in povzetka predavanja (v SLO in ANG)

  Januar 2024 – obvestilo o uvrstitvi predavanja v program

  April 2024 – pošiljanje prispevka (v obliki pdf) in kratkega življenjepisa avtorja (v SLO in ANG) 

Splošni pogoji za predavatelje

Predavatelje na dogodku VITEL k sodelovanju povabi in potrdi programski odbor dogodka. Potrjeni predavatelji so zavezani pripraviti predstavitev v obliki kot jo priporoča organizator. Predstavitev, ki jo bo uporabil predavatelj na dogodku VITEL (avtorsko delo), bo organizator v nespremenjeni obliki, brez posega v vsebino, posredoval vsem udeležencem na dogodku za njihovo lastno uporabo. E-zbornik s prispevki bo objavljen na spletni strani društva SIKOM in bo zaščiten z geslom, po preteku enega leta od izvedbe dogodka pa bo prosto dostopen. Udeleženci, ki bodo prejeli gradivo, bodo seznanjeni, da lahko gradivo uporabljajo le za lastne namene, ter ga ne smejo razmnoževati ali distribuirati brez izrecnega dovoljenja avtorja. Organizator predstavitve, na kateri je pridobil naštete pravice, ne bo prenesel na tretjo osebo. Za verodostojnost predstavljene vsebine jamči avtor. Potrjeni predavatelji morajo gradivo za predstavitev organizatorju posredovati v taki obliki in vsebini (ppt/pptx ali pdf), da ga bo organizator v e-obliki lahko posredoval udeležencem dogodka.

Od avtorjev potrebujemo: kratek povzetek predavanja (v slovenščini in angleščini), predavanje (ppt/pptx ali pdf) in kratek življenjepis (v slovenščini in angleščini).

Prav tako vas kot predavatelja seznanjamo, da se bodo vsa predavanja snemala, snemala pa se bo tudi okrogla miza. Posnetki predavanj in okrogle mize bodo na voljo udeležencem dogodka še 15 dni po dogodku (dostopa zaščiten z geslom), nato pa bodo shranjeni pri organizatorju, v skladu s predpisi o varni hrambi podatkov.

Avtorji so povsem oproščeni plačila kotizacije, ko je ta izvedena na spletu. Če je delavnica izvedena v živo, so avtorji oproščeni plačila kotizacije na dan, ko predstavljajo prispevek, za udeležbo vse dni delavnice pa se jim prizna 50 % popust na kotizacijo.

Predloge za pripravo prispevka

Prispevek pripravite v programu Power Point ali podobnem. Končno predavanje nam pošljite v obliki pdf, da ga lahko vključimo v e-zbornik. Predloga ni predpisana. Zaželeno je, da na kratko predstavite sredino iz katere prihajate (podjetje, raziskovalna institucija, državni organ…), ni pa zaželeno reklamiranje izdelkov ali storitev.