PROGRAM

Ponedeljek, 11. maja 2015

8:00 – 8:45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

8:45 – 9:00 ODPRTJE IN POZDRAVNI NAGOVOR
– Uvodni nagovor, Boštjan Tavčar, predsednik programskega odbora
– Pozdravni nagovor, Tadej Bajd, predsednik SAZU

9:00 – 10:30 1. SEKCIJA
– KRITIČNA INFRASTRUKTURA IN IKT, Iztok Prezelj, Uroš Svete, Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani

10:30 – 11:00 ODMOR IN SKUPINSKO FOTOGRAFIRANJE

11:00 – 12:30 2. SEKCIJA
– IDENTIFIKACIJA KRITIČNE INFRASTRUKTURE, Katja Kmet, Albin Poljanec, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Ljubljana
– ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION SYSTEM AND INFORMATION SUPPORT DURING FLOODS IN SLAVONIA IN 2014, Davor Spevec, National Protection and Rescue Directorate, Zagreb, Croatia
– POMEN USKLAJENEGA UKREPANJA PONUDNIKOV IKT OB VELIKIH NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH, Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

12:30 – 13:30 KOSILO

13:30 – 15:00 3. SEKCIJA
– INFORMACIJSKI NAPADI NA KRITIČNO INFRASTRUKTURO, Gorazd Božič, ARNES, SI-CERT
– DNS KOT KRITIČNA STRUKTURA, Barbara Povše Golob, Benjamin Zwittnig, ARNES
– ZEMELJSKO MAGNETNO POLJE IN NJEGOV VPLIV NA TELEKOMUNIKACIJE, Rudi Čop, Zavod Terra Viva Sečovlje

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 16:15 4. SEKCIJA
– VDORI V OMREŽJE IN PRISLUŠKOVANJE NA FIZIČNI OPTIČNI INFRASTRUKTURI, Boštjan Batagelj, Laboratorij za sevanje in optiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

16:15 – 16:30 ODMOR

16:30 – 18:30 OKROGLA MIZA
– VARNOSTNE GROŽNJE V KRITIČNI INFRASTRUKTURI IN NJIHOVE POSLEDICE NA VARNOST DRŽAVE, Marija Mrzel-Ljubič, Marjan Turk, Blaž Ivanc, Vojko Podlogar, Boštjan Tavčar; moderator Nikolaj Simič

19:00 – 22:00 DRUŽABNO SREČANJE Z VEČERJO

Torek, 12. maja 2015

8:30 – 10:00 1. SEKCIJA
– KAKO ZGRADITI KRITIČNO INFRASTRUKTURO V DOGOVORJENIH ČASOVNIH, VSEBINSKIH IN DENARNIH OKVIRJIH, Tomaž Aljaž, EMA d.o.o., Celje
– ZAGOTAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV V ELESU V REDNEM OBRATOVANJU IN V ČASU IZREDNIH RAZMER, Marija Mrzel-Ljubič, Venčeslav Perko, Goran Uršič, ELES, Ljubljana
– NADZORNI SISTEM KOT KLJUČNI ELEMENT UČINKOVITE IN ZANESLJIVE INFRASTRUKTURE,
Saša Sokolić, Aljaž Stare, Metronik, d.o.o.

10:00 – 10:30 ODMOR

10:30 – 12:00 2. SEKCIJA
– PRIVATE VS. PUBLIC CRITICAL COMMUNICATIONS, Rade Maljevic, Kapsch CarrierCom AG, Vienna, Austria
– POSTAVITEV IN OPTIMIZACIJA BREZŽIČNIH MOBILNIH OMREŽIJ V IZREDNIH RAZMERAH, Andrej Vilhar, Andrej Hrovat in Tomaž Javornik, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
– MOBILNA OMREŽJA V IZREDNIH RAZMERAH, Iztok Saje, Telekom Slovenije

12:00 – 13:00 KOSILO

13:00 – 15:00 3. SEKCIJA
– CYBERSECURITY TODAY AND TOMORROW: THE FUTURE OF IT-SECURITY IN CRITICAL INFRASTRUCTURE, Johan L. Eliasson, Stefan Chevul and Martin Nordqvist, Advenica AB, Vienna, Austria
– VZPOSTAVITEV OPERACIJSKEGA CENTRA ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIH VARNOSTI V KRITIČNI INFRASTRUKTURI, Boštjan Gruden, Boštjan Mencigar, Miha Mesojedec, FMC, Ljubljana
– COMMAND CENTER SOLUTION TO ORGANIZE WORKFORCE AND RESOURCES (REAL CASE PRESENTATION OF SWISS ORGANISATION), Michael Bausback, Logobject, Zurich
– NAPREDNE REŠITVE ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU, Ana Robnik, Gorazd Novak, Iskratel, d.o.o., Kranj

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 17:00 4. SEKCIJA
– KOMUNIKACIJE KOT KRITIČNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, Marko Podberšič, MORS, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
– DIGITALIZACIJA SISTEMA ZVEZ ZARE, Jože Štuflek, IT 100, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
– PRIHODNOST DMR KOMUNIKACIJ V SISTEMU ZARE, Gregor Ščavničar, Dejan Volk, Milan Vrbič, KOMPAS Telekomunikacije d.o.o., Ljubljana

17:00 – 17:15 SKLEP DELAVNICE

ZAKLJUČEK DELAVNICE