The Role of 5G Technologies in Verticals and the Role of Verticals in 5G Networks

Vloga tehnologije 5G v vertikalah in vloga vertikal v omrežju 5G

PONEDELJEK / MONDAY, 17. 5. 2021

P00 – Zoran Stančič: 2030 DIGITALNI KOMPAS: EVROPSKA POT ZA DIGITALNO DESETLETJE /
2030 DIGITAL COMPASS: THE EUROPEAN WAY FOR THE DIGITAL DECADE

1. STRATEGIJA / STRATEGY

P01 – Peter Jenko: RAZVOJ 5G V SLOVENIJI – STRATEŠKI POGLED /
5G DEVELOPMENT IN SLOVENIA – A STRATEGIC VIEW

P02 – Tanja Muha: REGULATORNI VIDIK UVAJANJA 5G /
REGULATORY ASPECT OF 5G DEPLOYMENT

P03 – Janez Öri, Ana Robnik, Jure Zajc, Urban Zaletel: DIGITALIZACIJA INDUSTRIJE Z UPORABO ZASEBNIH OMREŽIJ 5G /
INDUSTRY DIGITALISATION WITH THE POWER OF 5G PRIVATE NETWORKS

2. OPERATERJI / OPERATORS

P04 – Nenad Zeljković: TV OVER MOBILE NETWORK – CAPACITY CHALLENGES

P05 – Primož Kučič: STRATEŠKA VPELJAVA 5G V VERTIKALE /
STRATEGIC IMPLEMENTATION OF 5G IN VERTICALS

P06 – Zoran Vehovar, Blaž Peternel: 5G IN PLATFORME – OMOGOČITVENA TEHNOLOGIJA ZA RAZLIČNE UPORABNIŠKE SCENARIJE
PAMETNIH VASI, MEST IN SKUPNOSTI /
5G AND PLATFORMS – ENABLING TECHNOLOGY FOR DIFFERENT USER SCENARIOS OF SMART VILLAGES,
CITIES AND COMMUNITIES

P07 – Iztok Saje: KAJ POMENI BITI OPERATER OMREŽJA? /
WHAT DOES IT MEAN TO BE A NETWORK OPERATOR?

3. PONUDNIKI OPREME / VENDORS

P08 – Sebastian Elmgren: ERICSSON VIEW ON DEDICATED NETWORKS

P09 – Jakub Borkowski: 5G FOR BUSINESS SUCCESS

P10 – David Pavlinić: ACCELERATING INDUSTRIES DIGITALIZATION WITH 5G PRIVATE WIRELESS NETWORKING

TOREK / TUESDAY, 18. 5. 2021

4. eINDUSTRIJA / e INDUSTRY

P11 – Frank Amand: DIGITIZING INDUSTRY VERTICALS WITH 5G, A SOFTWARE ENGINEERING PERSPECTIVE

P12 – Matjaž Breznik: 5G IN OBOGATENA RESNIČNOST – ALI BO 5G OSNOVA ZA RAZMAH OBOGATENE RESNIČNOSTI? /
5G AND AUGMENTED REALITY – WILL 5G BE THE BASIS FOR AN AUGMENTED REALITY BOOM?

P13 – Janez Sterle, Luka Koršič: RAZVOJ ZASEBNEGA OMREŽJA 5G ZA INDUSTRIJSKE VERTIKALE /
DEVELOPMENT OF A PRIVATE 5G NETWORK FOR INDUSTRIAL VERTICALS

P14 – Andrej Kranjčević: INDUSTRIJSKA DIGITALNA REVOLUCIJA /
THE INDUSTRIAL DIGITAL REVOLUTION

5. eTRANSPORT / eTRANSPORT

P15 – Jurij Mirnik: 5G ZA PODPORO DELOVANJA SODOBNIH PRISTANIŠČ /
5G TO SUPPORT THE OPERATION OF MODERN PORTS

P16 – Božidar Volk: 5G ZA POVEZANO IN AVTOMATIZIRANO MOBILNOST (CAM) /
5G FOR CONNECTED AND AUTOMATED MOBILITY (CAM)

P17 – Daniel Avdagič: TRANSFORMACIJA MOBILNOSTI Z NOVIMI TEHNOLOGIJAMI /
TRANSFORMATION OF MOBILITY WITH NEW TECHNOLOGIES

6. eZDRAVJE / eHEALTH

P18 – Boštjan Tavčar: TEHNOLOŠKA NEVTRALNOST NASLEDNJE GENERACIJE KLICA V SILI NA ŠTEVILKI 112 /
TECHNOLOGICAL NEUTRALITY OF THE NEXT GENERATION EMERGENCY CALL ON 112

P19 – Bojana Žvan: SLOVENSKA MREŽA TELEKAP: NOVA PARADIGMA /
SLOVENIAN NETWORK TELEKAP: A NEW PARADIGM

P20 – Pavel Kralj: EVOLUCIJA E-ZDRAVJA V 5G /
THE EVOLUTION OF EHEALTH IN 5G