PROGRAM

Ponedeljek, 12. maja 2014

8:00 – 8:45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

8:45 – 9:00 ODPRTJE IN POZDRAVNI NAGOVOR
UVODNI NAGOVOR NIKOLAJ SIMIČ, PREDSEDNIK SIKOM
POZDRAVNI NAGOVOR PROF. DR. ZDRAVKO KAČIČ, PROREKTOR UNIVERZE V MARIBORU

9:00 – 10:30 1. SEKCIJA
OMREŽJA PRIHODNOSTI DANES IN JUTRI
Alojz Hudobivnik, ITU
OMREŽJA PRIHODNOSTI: POSLOVNI VIDIKI, MIGRACIJSKI SCENARIJI IN TEHNOLOŠKE DANOSTI
Tomo Bogataj, Ana Robnik, Janez Öri, Iskratel d.o.o., Kranj
REGULACIJA BLIŽNJE PRIHODNOSTI
Katja Mohar, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve

10:30 – 11:00 ODMOR

11:00 – 12:30 2. SEKCIJA
PAMETNA OMREŽJA Z VIDIKA INTEGRACIJE SISTEMOV
Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
MULTIMEDIA NETWORK — PREDSTAVITEV APLIKACIJ V SOČIJU
Janko Bolka, RTV Slovenija
TAKTIČNA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA PRIHODNOSTI
Andrej Kos, Urban Sedlar, Luka Koršič, Mojca Volk, Janez Bešter,Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

12:30 – 13:30 KOSILO

13:30 – 15:00 3. SEKCIJA
UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH REŠITEV ZA ZAGOTAVLJANJE KRITIČNIH KOMUNIKACIJ
V INDUSTRIJSKIH OKOLJIH
Klemen Belec, Matej Pintar, Iskratel d.o.o., Kranj
IKT INFRASTRUKTURA PAMETNIH ELEKTROENERGETSKIH IMREŽIJ
Edvard Košnjek, Tomaž Mavec, Aleš Sirnik, Aleš Blaznik, Drago Novak, Elektro Gorenjska d.d., Kranj
KOMUNIKACIJE V IZREDNIH RAZMERAH
Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 16:30 4. SEKCIJA
PROJEKT KVANTNI PRESKOK: REORGANIZACIJA DRŽAVNE INFORMATIKE
Jurij Bertok, Direktorat za informatiko in e-storitve, Ministrstvo za notranje zadeve
STRATEGIJA SLOVENIJE NA PODROČJU IKT
Mojca Jarc, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

16:30 – 16:45 ODMOR

16:45 – 18:30 OKROGLA MIZA
KAJ POTEM, KO BO HITROST DOSTOPA VEČJA OD 100 Mb/s? POSLOVNI, SOCIOLOŠKI IN ORGANIZACIJSKI VIDIKI
Janez Bešter, Damir Cibic, Jaro Berce, Zoran Vehovar, Franc Dolenc, moderator Lenart J. Kučič
18:30 – 19:00 PRILOŽNOSTNA SLOVESNOST

KRATKA ZGODOVINA DELAVNIC O TELEKOMUNIKACIJAH VITEL
Programsko – organizacijski odbor 30. delavnice VITEL
19:00 – 22:00 SPREJEM IN SVEČANA VEČERJA
HOTEL KOKRA, BRDO PRI KRANJU

Torek, 13. maja 2014

9:00 – 11:00 1. SEKCIJA
MOBILNA OMREŽJA PRIHODNOSTI
Peter Zidar, Telekom Slovenije
OMREŽJA PETE GENERACIJE MOBILNIH KOMUNIKACIJ
Tomi Mlinar, Inštitut za EMS, Ljubljana
DOLGOROČNO IZBOLJŠEVANJE BREZVODNIŠKIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
Iztok Saje, Telekom Slovenije
ARHITEKTURE TRANSPORTNIH OMREŽIJ PRI PONUJANJU MULTIMEDIJSKIH STORITEV V LTE OMREŽJIH
Klaus Samardžić, Smart Com d.o.o., Ljubljana

11:00 – 11:30 ODMOR

11:30 – 13:00 2. SEKCIJA
UPORABA FORMALNE VERIFIKACIJE ZA ANALIZO UČINKOVITOSTI OMREŽIJ
Tatjana Kapus,Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
TRANSPORT SINHRONIZACIJE V HRBTENIČNIH PAKETNIH RADIJSKIH OMREŽJIH NOVE GENERACIJE
Janez Mihelič, Aviat Networks, Andrej Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
POMEN PRISTOPA PROGRAMSKIH PRODUKTNIH LINIJ PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME NASLEDNJE GENERACIJE
Luka Pavlič, Marjan Heričko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

13:00 – 14:00 KOSILO

14:00 – 15:30 3. SEKCIJA
NEVTRALNOST INTERNETA MED MOTIVI IN REALNOSTJO
Marjan Turk, Brigita Kozlevčar Žorga, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
BIG DATA IN SMART CITY CONTEXTS
Andrej Duh, Dean Korošak, Univerza v Mariboru, Percipio d.o.o., Maribor
THE SIVA PLANNING TOOL – A TOOL FOR EFFECTIVE IDENTIFICATION OF UNDERSERVED ICT AREAS
Franz-Benjamin Mocnik, The Vienna University of Technology

15:30 – 16:00 SKLEP DELAVNICE