Ljubljana, 15. februarja 2023

V organizaciji Slovenskega društva za elektronske komunikacije in Katedre za informacijsko komunikacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo izvedeno predavanje Boštjana Tavčarja o kibernetskem napadu na URSZR.POVZETEK PREDAVANJA – V sredini meseca avgusta leta 2022 je bila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje tarča kibernetskega napada z izsiljevalskim virusom. V napadu so bil prizadeti nekateri strežniki v upravnem delu informacijskega omrežja. Regijski centri za obveščanje v napadu niso bili neposredno prizadeti, niti niso bili zlorabljeni za napad. V napadu ni bil poškodovan ali uničen noben uradni dokument ali osebni podatek. Incident je bil ovrednoten z oceno C3. V predavanju je bil predstavljen potek napada v vseh časovnih fazah in ukrepanje strokovnih služb za zaustavitev napada, zaščiti številke za klic v sili 112 ter zavarovanje dokazov. Predstavljene so bile izkušnje in vedenja, ki so jih na URSZR pridobili v tem času, še zlasti ob analizi podatkov o napadu in podatkov na temnem spletu.


PREDAVATELJBoštjan Tavčar je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani na smeri telekomunikacije. Od leta 1994 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V zadnjih letih je bil vodja Centra za obveščanje Republike Slovenije. Od oktobra 2019 vodi Službo za informatiko in komunikacije. Zadolžen je za razvoj in delovanje informacijskih in komunikacijskih sistemov in storitev, številke za klic v sili in centrov za obveščanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Je tudi avtor aplikacije za klic v sili za gluhe in naglušne, WAP112, ki je bila predhodnica oziroma prva aplikacija naslednje generacije klicev v sili NG112. Aplikacija je leta 2009 prejela nagrado, ki jo podeljuje evropsko združenje EENA. Je pobudnik uvedbe sistema eCall v Sloveniji, pri razvoju slovenske rešitve je tudi aktivno sodeloval. Udeležen je bil pri številnih evropskih projektih, med katerimi so U2010, MONET, ABSOLUTE, HeERO, NEXES in drugi. Je član Evropskega kluba 112.