11. in 12. maja 2015 je Slovensko društvo za elektronske komunikacije SIKOM v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije priredilo 31. delavnico o telekomunikacijah VITEL.

Glavna tema delavnice – Kritična infrastruktura in IKT – je pokrila predavanja z naslednjih področij:

• kritična infrastruktura za zagotavljanje IKT storitev ter rešitve zanje s poudarkom na Sloveniji;
• kibernetske grožnje in ranljivost kritične infrastrukture;
• zagotavljanje IKT storitev ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter izrednih stanjih;
• vloga države pri zagotavljanju nemotenega delovanja javnih elektronskih komunikacijskih omrežij;
• izkušnje operaterjev fiksne in mobilne telefonije in državnih organov v času ujme z žledom;
• stopnje zanesljivosti, razpoložljivosti in varnosti, ki jih zagotavljajo nove tehnologije;
• nadaljnji razvoj kripto zaščite govornih in podatkovnih komunikacij v kritični infrastrukturi;
• razvoj radijskih omrežij za kritične komunikacije;
• ali so v zvezi s kritično infrastrukturo potrebne spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah;
• vloga regulatorja (AKOS) pri zagotavljanju delovanja IKT storitev ob naravnih in drugih nesrečah;
• in še mnoge druge.

11. maja smo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom: Varnostne grožnje v kritični infrastrukturi in njihove posledice na varnost države.