DELAVNICE VITEL in MEDNARODNI SIMPOZIJI VITEL

Delavnice o telekomunikacijah VITEL imajo že 30-letno zgodovino. Njihove korenine pa segajo še precej dlje in sicer v obdobje jugoslovanskih delavnic YUTEL.

Po osamosvojitvi sta očeta delavnic, dr. Marko Jagodič in Nikolaj Simič zasnovala delavnice VITEL. Delavnice VITEL se je od leta 1993 organiziralo v okviru Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS), po ustanovitvi Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM) leta 2005, pa v okviru društva SIKOM, ki je član EZS. Mednarodni podpornik delavnic je združenje IEEE Communications Society.

V obdobju 1992 do 2010 so se organizirali tudi uspešni mednarodni simpoziji VITEL.

Zgodovina delavnic VITEL:

1993:           ISDN omrežja in storitve v Sloveniji, Brdo pri Kranju

1994:           Mobilne in brezvrvične telekomunikacije, Brdo pri Kranju

1995:           Podatkovna omrežja in storitve v Sloveniji, Brdo pri Kranju

1995:           Načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje komunikacijskih omrežij, Brdo pri Kranju

1997:           Varnost in zaščita v telekomunikacijskih omrežjih, Brdo pri Kranju

1997:           Zbliževanje fiksnih in mobilnih omrežij ter storitev, Brdo pri Kranju

1998:           Telekomunikacije in sprejetje Slovenije v Evropsko unijo, Brdo pri Kranju

1999:           Omrežja IP, internet, intranet, ekstranet, Brdo pri Kranju

1999:           Upravljanje omrežij in storitev, Brdo pri Kranju

2000:         Mobilnost v telekomunikacijah, Brdo pri Kranju

2001:         Dostop do telekomunikacijskih storitev, Brdo pri Kranju

2002:         Poslovne telekomunikacije, Ljubljana

2002:         Kakovost storitev, Brdo pri Kranju

2003:         Varnost v telekomunikacijskih sistemih, Brdo pri Kranju

2003:         Mobilni internet, Brdo pri Kranju

2004:         Pametne stavbe, Brdo pri Kranju

2005:         Telefonija IP (VoIP), Brdo pri Kranju

2005:         Storitev trojček = Triple play, Ljubljana

2007:         Brezžični širokopasovni dostop, Brdo pri Kranju

2007:         Optična dostopovna omrežja, Brdo pri Kranju

2008:         Povsem IP–omrežja, Brdo pri Kranju

2009:         Širokopasovna mobilna omrežja, Brdo pri Kranju

2009:         Konvergenčne storitve v mobilnih in fiksnih omrežjih, Brdo pri Kranju

2010:         Prehod na IPv6, Brdo pri Kranju

2011:         Internet stvari, Brdo pri Kranju

2011:         Komunikacije in računalništvo v oblaku, Brdo pri Kranju

2012:         Telekomunikacije in zasebnost, Brdo pri Kranju

2012:         Pametna mesta, Brdo pri Kranju

2013:         Infrastruktura za izpolnitev digitalne agende in kaj po tem – primer Slovenije, Brdo pri Kranju

2014:         Omrežja prihodnosti, Brdo pri Kranju

2015:         Kritična infrastruktura in IKT, Brdo pri Kranju

2016:         Pametna omrežja informacijske družbe, Brdo pri Kranju

2017:         Omrežja 5G za digitalno preobrazbo, Brdo pri Kranju

2018:         Zaupanja vreden internet, Brdo pri Kranju

2019:         Uporabna vrednost interneta vsega, Brdo pri Kranju

2021:        Vloga tehnologije 5G v vertikalah in vloga vertikal v omrežju 5G, Zoom

2022:        Povečanje odpornosti kritične infrastrukture z uporabo naprednih rešitev, Zoom

2023:        Oblačno zasnovana omrežja, Bled

Zgodovina mednarodnih simpozijev VITEL:

1992:           VITEL, Ljubljana

1994:           Subscriber Access, Ljubljana

1996:           Broadband Communications Prospects and Applications, Ljubljana

1998:           Mobility and Convergence Communication Technologies, Ljubljana

2000:          Technologies and Communication Services for the Online Society, Ljubljana

2002:          NGN and Beyond, Portorož

2004:          Next Generation User, Maribor

2006:          Content and Networking, Ljubljana

2008:          DVB–T and MPEG4, Bled

2010:           Digital Television Switchover Process, Brdo pri Kranju