Na delavnici z naslovom Omrežja 5G za digitalno preobrazbo smo obravnavali naslednje teme:

– kaj so omrežja 5G in njihove lastnosti,

– zahteve za omrežja 5G različnih skupin uporabnikov (iz industrije, prometa, izobraževanja, energetike, medijev, …),

– uporabljene napredne tehnologije, arhitekture in principi,

– vloga odprtokodnih rešitev in odprtih gradnikov pri razvoju omrežij 5G,

– premoščanje tehnoloških omejitev in naravnih zakonitosti,

– energijska varčnost delovanja in stroškovni vidik, okolju prijazna omrežja,

– kako so omrežja 5G odporna na izredna stanja,

– kako je poskrbljeno za zaščito podatkov in zasebnost,

– pregled stanja razvoja omrežij 5G v Sloveniji in tujini,

– ali omrežja 5G pomenijo prehodni ali revolucionarni korak v razvoju omrežij,

– sobivanje omrežij 5G in starejših generacij pri operaterjih in drugih deležnikih,

– migracijski scenariji,

– odziv in pripravljenost nacionalne/globalne regulacije na gradnjo omrežij 5G,

– pričakovanja glede nadaljnjega razvoja na tem področju,

– vloga standardizacijskih teles,

– nove storitve za digitalno preobrazbo družbe in industrijskih sektorjev,

– vpliv omrežij 5G na vrednostne verige,

– novi poslovni modeli,

– vpliv omrežij 5G in digitalne preobrazbe na socialne modele življenja in zaposlovanja,

– vloga in položaj slovenske industrije in strokovnjakov v tem procesu.

Organizirana je bila okrogla miza na temo Slovenska iniciativa 5G, ki jo je vodil dr. Andrej Kos s Fakultete za Elektrehniko Univerze v Ljubljani. Na okrogli mizi so sodelovali še ostali akterji, ki so se do takrat pridružili iniciativi: Matjaž Savnik (Ericsson), Tanja Muha (AKOS – pobudnik), Boštjan Tavčar (URSZR), Matjaž Beričič (Telekom Slovenije) in Janko Ori (Iskratel).