Občni zbor društva je najvišji organ upravljanja. Sestavljajo ga vsi člani društva.

Zadnji občni zbor društva je bil 6. novembra 2019. Na zboru smo izvolili novo predsednico, izvršilni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.

Podrobnosti lahko preberete v naslednjih dokumentih: