Občni zbor društva je najvišji organ upravljanja. Sestavljajo ga vsi člani društva.

Zapisniki občnih zborov:


13. OBČNI ZBOR – 25. 10. 2023

13. volilni občni zbor je potekal na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pred občnim zborom je bilo vabljeno predavanje prof. dr. Andreja Koširja z naslovom “Uporabniku prilagojene komunikacije”.

Zapisnik 13. OZ je na voljo tukaj.


12. OBČNI ZBOR – 25. 10. 2022

12. redni občni zbor je potekal na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Pred občnim zborom je bilo vabljeno predavanje z naslovom “Slovenski satelit NEMO-HD”, ki ga je izvedel dr.
Hubert Fröhlich, vodja oddelka za telekomunikacije v Centru odličnosti Vesolje (Space.si).

Zapisnik 12. OZ je na voljo tukaj.


11. OBČNI ZBOR (spletni) – 24. 3. 2021

11. redni občni zbor društva se je odvijal na spletni platformi Zoom. Pred občnim zborom smo imeli vabljeno predavanje Marka Hrena iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Zapisnik 11. OZ in druga gradiva so na voljo tukaj.


10. OBČNI ZBOR (dopisni) – 13. do 16. 11. 2020

Zaradi nesklepčnosti prejšnjega občnega zbora se je dopisni občni zbor ponovil. Ponovno je bila glavna tema občnega zbora potrjevanje spremenjenega statuta. Tokrat je bil OZ sklepčen, glasovanje uspešno in statut potrjen.

Zapisnik OZ je na voljo tukaj.


9. OBČNI ZBOR (dopisni) – 4. do 13. 11. 2020

Dopisni občni zbor je potekal od 4. do 13. novembra 2020. Glavna tema tega občnega zbora je bilo potrjevanje spremenjenega statuta. Glasovanja na daljavo se je udeležilo premalo članov, tako da OZ ni bil sklepčen.

Zapisnik OZ je na voljo tukaj.


8. OBČNI ZBOR – 6. 11. 2019

Volilni občni zbor društva je bil 6. novembra 2019. Na zboru smo izvolili novo predsednico, izvršilni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo.

Podrobnosti lahko preberete v naslednjih dokumentih: