Vodstvo Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM) predstavljajo:

  • mag. Vesna Prodnik – predsednica
  • dr. Boštjan Batagelj – podpredsednik
  • Ivo Kranjčevič – tajnik
  • dr. Tomi Mlinar – blagajnik

Vodstvo je bilo izbrano 6. novembra 2019 na rednem občnem zboru društva in ima 4-letni mandat.