Vodstvo Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM) predstavljajo:

  • mag. Vesna Prodnik – predsednica
  • dr. Boštjan Batagelj – podpredsednik
  • Špela Dekleva – tajnica
  • dr. Tomi Mlinar – blagajnik

Vodstvo je bilo izbrano 25. oktobra 2023 na rednem občnem zboru društva in ima 4-letni mandat.