38. delavnica o telekomunikacijah / 38th Workshop on Telecommunications

Oblačno zasnovana omrežja / Cloud Native Networks


PONEDELJEK / MONDAY 5. 6. 2023

P01 – Marko Štefančič: KLJUČNI TEHNOLOŠKI TRENDI ZA PONUDNIKE KOMUNIKACIJSKIH STORITEV V LETU 2023

TOP TECHNOLOGICAL TRENDS FOR COMMUNICATION SERVICE PROVIDERS IN 2023

P02 – Urban Sedlar: SODOBNE OBLAČNE INFRASTRUKTURE

MODERN CLOUD INFRASTRUCTURES

P03 – Uroš Svete: IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE NIS2 S POUDARKOM NA OBLAČNI INFRASTRUKTURI

IMPLEMENTATION OF THE NIS2 DIRECTIVE WITH A FOCUS ON CLOUD INFRASTRUCTURE

P04 – Jelena Burnik: ZASEBNOST V OBLAKU

PRIVACY IN THE CLOUD

P05 – Robert Korošec: INTEGRIRANE OBLAČNE STORITVE IN PLATFORME

INTEGRATED CLOUD SERVICES AND PLATFORMS

P06 – Aljaž Oman: POGLED V PRIHODNOST POSLOVNIH APLIKACIJ IN KAKO TO SPREMINJATA OPENSHIFT IN DEVSECOPS

LOOK AT THE FUTURE OF ENTERPRISE APPLICATIONS AND HOW OPENSHIFT AND DEVSECOPS ARE CHANGING IT

P07 – Aleš Gros: VREDNOST HIBRIDNEGA OBLAKA IN MIKROSTORITEV – HITRA IN UČINKOVITA DOSTAVA

THE VALUE OF HYBRID CLOUD AND MICROSERVICES: DELIVER SERVICES WITH SPEED AND EFFICIENCY

P08 – Tamas Boday: KAKO LAHKO OMREŽNI OPERATERJI IZKORISTIJO STORITVE V OBLAKU ZA OMOGOČANJE NOVE STORITVENE ARHITEKTURE

HOW NETWORK OPERATORS CAN LEVERAGE CLOUD SERVICES TO ENABLE NEW SERVICE ARCHITECTURE

P09 – Csaba Novak: ERICSSONOVO RADIJSKO DOSTOPOVNO OMREŽJE V OBLAKU

ERICSSON CLOUD RAN

P10 – Andrea Del Core: INDUSTRIJSKO 5G IN ROBNO RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU: OSNOVA INDUSTRIJSKEGA DIGITALNEGA PREHODA

INDUSTRIAL 5G AND EDGE CLOUD COMPUTING: THE BASE OF THE INDUSTRIAL DIGITAL TRANSITION


TOREK / TUESDAY 6. 6. 2023

P11 – Andrej Košir: UPORABNIKI, STORITVE IN OBLAK

USERS, SERVICES AND THE CLOUD

P12 – David Jelenc: VARNOSTNI IZZIVI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU

SECURITY CHALLENGES OF CLOUD COMPUTING

P13 – Uroš Majcen, Jože Orehar: IZZIVI PRI VARNEM PREHODU NA KONTEJNERSKA, OBLAČNO ZASNOVANA OKOLJA KUBERNETES IN SSDLC

CHALLENGES IN SAFELY TRANSITIONING TO CONTAINERIZED, CLOUD-NATIVE KUBERNETES AND SSDLC ENVIRONMENTS

P14 – Boris Škrlj: ERICSSONOV ODGOVOR NA IZZIVE OBLAČNO ZASNOVANIH TEHNOLOGIJ

ERICSSON ANSWER TO CLOUD NATIVE CHALLENGES

P15 – Matjaž Beričič: VARNOSTNI IZZIVI IN DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA OMREŽIJ 5G NA OSNOVI OBLAČNIH TEHNOLOGIJ

SECURITY CHALLENGES AND GOOD PRACTICES OF 5G NETWORK MANAGEMENT BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES

P16 – Urban Zaletel, Ana Robnik, Robert Zlatanov, Janez Öri: OBLAČNO ZASNOVANA ZASEBNA OMREŽJA 5G – TEHNOLOŠKA, OPERATIVNA IN POSLOVNA REŠITEV ZA VITKA IN AGILNA PODJETJA

CLOUD-BASED PRIVATE 5G NETWORKS – TECHNOLOGICAL, OPERATIONAL AND BUSINESS SOLUTIONS
FOR LEAN AND AGILE COMPANIESCHALLENGES

P17 – Jure Jerman: OBLAKI V OBLAKU

CLOUDS IN THE CLOUD

P18 – Andrej Črepinšek: RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH MODELOV Z UPORABO POVEZLJIVIH GOSPODINJSKIH APARATOV

DEVELOPMENT OF NEW BUSINESS MODELS USING CONNECTED HOUSEHOLD APPLIANCES

P19 – Izidor Žontar, Miran Ficko: ZAVAROVALNIŠKE STORITVE V OBLAKU

CLOUD INSURANCE SERVICES

P20 – Miran Petek: ODPRTA ZANANOST

OPEN SCIENCE

P21 – Igor Bohinc: DRŽAVNI RAČUNALNIŠKI OBLAK (DRO)

SLOVENIAN STATE CLOUD (SSC)

P22 – Peter Geršič: POMEN OBLAČNIH STORITEV ZA DIGITALNI PREHOD MESTNE OBČINE NOVO MESTO

THE IMPORTANCE OF CLOUD SERVICES FOR THE DIGITAL TRANSITION OF THE NOVO MESTO MUNICIPALITY