Izvršni odbor

Na rednem občnem zboru 7. 10. 2015 v Ljubljani so člani izvolili naslednje člane društva v izvršni odbor (IO):

1. Boštjan Vlaovič

2. Marko Jagodič

3. Alojz Hudobivnik

4. Andrej Kos

5. Jože Unk

6. Ana Robnik

7. Tomi Mlinar

8. Aleksander Vreže

9. Andrej Andoljšek

10. Anton Umek

11. Iztok Humar

12. Boštjan Tavčar

13. Marko Bonač

14. Nikolaj Simič

15. Vesna Prodnik-Pepevnik


Na konstitutivni seji 15. 12. 2015 so bili izvoljeni:

Alojz Hudobivnik, podpredsednik,

Ana Robnik, tajnica in

Tomi Mlinar, blagajnik.

Podrobnosti so v ZAPISNIKU (PDF).