Trideseta delavnica o telekomunikacijah “Omrežja prihodnosti”

Brdo pri Kranju, 12. in 13. maja 2014

Na jubilejni trideseti delavnici o telekomunikacijah VITEL smo obravnavali naslednje teme:

— Sektor IKT ima izjemno pomembno vlogo za druge sektorje v družbi. Da to svoje univerzalno poslanstvo lahko izpolni, se mora razvijati v skladu s potrebami in aplikacijami sektorjev, kot so energetika, promet, zdravstvo, šolstvo, državna uprava, javna varnost, obramba, logistika in gospodarstvo. Ali so te potrebe v Sloveniji jasne in kakšne izzive pomenijo za omrežja prihodnosti? Kakšne aplikacije in storitve lahko pričakujemo? Ali je sektor IKT dovolj odprt in kooperativen, da jih podpre?
— Razvoj omrežij je do sedaj v glavnem temeljil na inovativnem tehnološkem razvoju. Poslovni vidiki so bili v veliki meri zapostavljeni, kar je pri uvajanju novih omrežij in storitev povzročalo težave. Kako pri nastajanju omrežij prihodnosti obvladovati izzive, kot so: prilagoditve posebnostim slovenskega trga, kritična masa razvoja, obvladovanje uporabnosti in prijaznosti za uporabnike, zniževanje vstopnih ovir za ponudnike storitev, uvajanje načel WEB3.0, novih poslovnih modelov in zagotavljanje varnosti ter razpoložljivosti? Kakšno vlogo naj ima regulator v času globalnih konvergentnih omrežij in storitev?
— Dosedanje izkušnje kažejo, da koncept NGN, ki temelji na tehnologiji IP, prinaša dobre in slabe plati. Kaj se dogaja pri vpeljavi tehnologije IP v mobilna omrežja, odzivnosti v realnem času za časovno kritične operacije, kako obvladujemo velikanske zbirke podatkov in njih uporabo v analitične namene, kako je z varnostjo podatkov v omrežju, ali je obstoječi koncept dovolj fleksibilen za hitro vpeljavo novih storitev in poslovnih modelov? Ali znamo te in podobne probleme dobro definirati, da jih presežemo v konceptih in realizaciji omrežij prihodnosti? Kakšne so alternative?
— Nove tehnološke rešitve ali koncepti so vsekakor uporabni gradniki za omrežja prihodnosti. Predstaviti želimo nekaj aktualnih gradnikov, kot so: SDN (Software Defined Networking/ programirljivo omrežno povezovanje), NFV (Network Functions Virtualization/virtualizacija omrežnih funkcij), NV (Network Virtualization/virtualizacija omrežja), računalništvo v oblaku in procesna koncentracija, LTE, LTE-A in 5G, omrežne umetne inteligence, realnočasovne analize in simulacije omrežij, fenomen OTT (Over The Top/povrhnje storitve) in seveda M2M (Machine-to-Machine/stroj-stroj) ter IoT (Internet of Things/internet stvari). Ali omenjene gradnike v Sloveniji dovolj dobro poznamo, analiziramo in preskušamo, da bomo imeli potrebno znanje in izkušnje za njihovo vpeljavo?

Vsi prispevki delavnice so objavljeni v zborniku 30. delavnice.