37. delavnica o telekomunikacijah / 37th Workshop on Telecommunications

Povečanje odpornosti kritične infrastrukture z uporabo naprednih rešitev
Increasing critical infrastructure resilience through the use of advanced ICT solutions

PONEDELJEK / MONDAY 16. 5. 2022

P01Uroš Svete: ZAKONSKA UREDITEV INFORMACIJSKE VARNOSTI V KRITIČNI INFRASTRUKTURI
REGULATION OF CYBER SECURITY IN CRITICAL INFRASTRUCTURE

P02Tanja Muha: VLOGA AKOS NA PODROČJU KRITIČNE INFRASTRUKTURE
THE ROLE OF AKOS IN THE FIELD OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

P03Jan Kostevc: EVROPSKI ELEKTROENERGETSKI SISTEM KOT POMEMBNA KRITIČNA INFRASTRUKTURA
THE EUROPEAN ELECTRIC POWER SYSTEM AS AN IMPORTANT CRITICAL INFRASTRUCTURE

P04Zoran Vehovar: OBVLADOVANJE TVEGANJ JE KLJUČ DO POVEČANJA ODPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
RISK MANAGEMENT IS THE KEY TO INCREASING CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE

P05Denis Čaleta: KIBERNETSKA VARNOST V ENERGETIKI IN ZELENA TRANSFORMACIJA V LUČI GEOPOLITIČNIH RAZMER
CYBER SECURITY IN THE ELECTRIC POWER SYSTEM AND GREEN TRANSFORMATION IN LIGHT OF THE GEOPOLITICAL SITUATION

P06Smiljan Mekicar: DELOVANJE ZDRAVSTVA V KRITIČNIH RAZMERAH
OPERATION OF HEALTH CARE IN CRITICAL SITUATIONS

P07Kristijan Perčič: UPORABA BREZPILOTNIKOV ZA NADZOR KRITIČNE INFRASTRUKTURE
CONTROL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE WITH DRONES

P08Janez Humar: RAZVOJ ELEKTRO-PROMETNEGA SISTEMA
DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC TRANSPORT SYSTEM

P09Matej Eljon: ZAGOTAVLJANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI KRITIČNE NAVIGACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA
COORDINATION AND OPTIMIZATION OF CENTRAL EUROPEAN AIR TRAFFIC CONTROLS

P10Tanja Bivic Plankar: POMEN TEHNOLOGIJE VERIŽENJA BLOKOV PRI OBVLADOVANJU KRITIČNE INFRASTRUKTURE
IMPORTANCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN CRITICAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

TOREK / TUESDAY 17. 5. 2022

P11 – Robert Zlatanov: IKT REŠITVE ZA KRITIČNO INFRASTRUKTURO V TRANSPORTU
ICT SOLUTIONS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE IN TRANSPORT

P12 – Sara Tomše: VLOGA OPERATIVNEGA CENTRA ZA KIBERNETSKO VARNOST PRI ZAGOTAVLJANJU SODOBNE
KIBERNETSKE ZAŠČITE V ORGANIZACIJAH
THE ROLE OF THE CYBER SECURITY OPERATIONS CENTER IN PROVIDING MODERN CYBER SECURITY IN ORGANIZATIONS

P13 – Miloš Krunić: REKONSTRUKCIJA KIBERNETSKIH NAPADOV NA SLOVENSKA PODJETJA
RECONSTRUCTION OF CYBER ATTACKS ON SLOVENIAN COMPANIES

P14 – Anton Gazvoda, Andrej Sović: DOSTOP DO DOKUMENTACIJE PACIENTA – HITRO, ENOSTAVNO IN ZAKONSKO SKLADNO
ACCESS TO PATIENT DOCUMENTATION – FAST, EASY AND LEGALLY COMPLIANT

P15 – Rafał Jaczyński: SMART SECURITY FOR SMART CITIES

P17 – Bodil Josefsson: SECURITY AUTOMATION FOR MISSION CRITICAL NETWORKS

P19 – Andrej Štern: RAZVOJ IN VPELJAVA STORITEV C-ITS ZA CESTNI PROMET
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF C-ITS SERVICES FOR ROAD TRANSPORT

P20 – Peter Ceferin: MEHANIZEM KIBERNETSKE VARNOSTI V PROCESNIH OMREŽJIH ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ
SECURITY MECHANISMS IN PROCESS NETWORKS OF ELECTRICITY COMPANIES

P21 – Marjeta Pučko, Bojan Jurca, Peter Pustatičnik: KRITIČNA INFRASTRUKTURA ZA TELEMEDICINSKO OBRAVNAVO PACIENTOV S COVID-19 V RAZMERAH EPIDEMIJE
CRITICAL INFRASTRUCTURE FOR TELEMEDICINE TREATMENT OF PATIENTS WITH COVID-19 IN EPIDEMIC CONDITIONS

P22 – Janez Sterle: TEHNOLOŠKE REŠITVE 5G ZA POVEČEVANJE ODPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE
5G TECHNOLOGIES FOR INCREASING RESILIENCE OF CRITICAL INFRASTRUCTURE