Meni za navigacijo+

Povzetek 29. delavnice

Vitel_logo1

 

 

 

Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah

INFRASTRUKTURA ZA IZPOLNITEV DIGITALNE AGENDE IN KAJ PO TEM – PRIMER SLOVENIJE

Brdo pri Kranju, 27. in 28. maja 2013

Na 29. delavnici o telekomunikacijah VITEL smo slišali 25 prispevkov, ki so obravnavali širokopasovno telekomunikacijsko infrastrukturo in rešitve – osvetljene z različnih zornih kotov: strateškega, tehnološko-razvojnega, poslovno-ekonomskega in poslovno-organizacijskega. Z organizacijo
te delavnice smo predvsem želeli preveriti, ali je Slovenija lahko motor napredka v Evropski uniji in kot taka
njen vzor na področju telekomunikacijske razvitosti. Iz izkušenj vemo, da se infrastruktura (omrežja) gradi za
uporabo več desetletij v naprej in da je sedem let občutno premalo, da bi naše cilje naravnali na tako kratek čas.
Uvodni prispevek je bil namenjen seznanitvi z vsebino Digitalne agende, naslednji sklop prispevkov pa
je obravnaval primere dobrih praks gradnje optičnih in drugih širokopasovnih omrežij v nekaterih evropskih
državah. Sledi obravnava strategije razvoja elektronskih komunikacij v Sloveniji, vloga
nacionalnega regulatorja pri razvoju infrastrukture, gradnja odprtih omrežij ter trenutno stanje širokopasovnega
dostopa v Sloveniji in Evropi. V tretjem sklopu dajejo prispevki vpogled v to, kakšne so v Sloveniji sploh
možnosti za zagotovitev ciljev Digitalne agende in kako to doseči tudi z uporabo in nadgradnjo obstoječe
infrastrukture in tehnologij (VDSL2, vektoring, kabelska omrežja, DOCSIC 3.x …). Četrti sklop prispevkov
obravnava brezžične tehnologije kot alternativo hitrim optičnim omrežjem (LTE, hitri satelitski dostop …). V
zadnjem sklopu pa so prispevki, ki lahko z določenimi rešitvami in njihovo standardizacijo močno pripomorejo k
doseganju ciljev Digitalne agende (npr. kabelska omrežja 21. stoletja in TV-WEB).
Vse to si lahko preberete v zborniku 29. delavnice.