PROGRAM DELA

Program dela društva v obdobju 2015-2019


Sodelovanje s sorodnimi organizacijami in organizacija dogodkov:

 • Sodelovanje z domačimi strokovnimi organizacijami in podjetji (predlogi – EZS, Uni LJ in Uni MB, DID, AKOS).
 • Sodelovanje članov z mednarodnimi strokovnimi organizacijami (predlogi – FEANI inženirske izkaznice, IEEE-COMSOC).
 • Organizacija strokovnih dogodkov:
  • priprava dogodkov VITEL,
  • priprava okroglih miz,
  • priprava dogodkov v sodelovanju z IEEE-COMSOC,
  • priprava javnih obravnav aktualnih tem s področja elektronskih komunikacij,
  • priprava strokovnih ekskurzij.
 • Spletna stran društva SIKOM in dogodkov VITEL ter informiranje članov ter strokovne javnosti.

Strokovne dejavnosti:

 • Projektiranje elektronskih komunikacijskih omrežij – priprava predpisov in sodelovanje pri izvedbi.
 • Sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja elektronskih komunikacij, informacijske družbe in elektronskih medijev.
 • Priprava tehničnih predpisov s področja elektronskih komunikacij, informacijske družbe in elektronskih medijev.
 • Priprava in prevajanje standardov s področja IKT.

Okrogle mize:

 • Okrogle mize in debatni večeri predvidoma na 3—4 mesece,
  vabljeno članstvo in zainteresirana javnost.

Sestanki članstva in organov društva:

 • Občni zbor Slovenskega društva za elektronske komunikacije SIKOM.
 • Seje (vsaj dve na leto) Izvršilnega odbora društva za reševanje tekočih vprašanj in potrjevanje članstva.

Druge dejavnosti:

 • Priprava spletne strani društva SIKOM.
 • Prenova celostne podobe društva SIKOM.
 • Izdaja članskih izkaznic za člane društva SIKOM.
 • Organizacija spletnih klepetalnic na teme delovanja društva SIKOM.