Na delavnici z naslovom »Pametna omrežja informacijske družbe« smo predstavili poglede avtorjev na naslednje teme:
— kaj so pametna omrežja, kaj nam ponujajo in zakaj jih potrebujemo;
— pomembnost pametnih omrežij za različne skupine uporabnikov (industrija, promet, zdravstvo, izobraževanje, energetika, mediji, pametna mesta, državne inštitucije, javne storitve);
— primeri dobre prakse in implementacij v Sloveniji in tujini;
— vpliv naprednih tehnologij, ki omogočajo gradnjo pametnih omrežij (programabilnost omrežja, virtualizacija (virtualizacija omrežnih funkcij – NFV, programsko krmiljena omrežja – SDN, storitve v oblaku),  mobilnost, internet stvari – IoT, internet vsega – IoE in komunikacija stroj-stroj – M2M, konvergenčna prenosna omrežja in konvergenčne storitve, sistemi za podporo obratovanja – OSS, obogateni velepodatki in analitika metapodatkov, ter uporaba pridobljenih informacij in znanja);
— odnos do odprtokodne skupnosti;
— varnost in zasebnost v pametnih omrežjih;
— odziv nacionalne/globalne regulacije na gradnjo pametnih omrežij;
— standardizacija na področju pametnih omrežij;
— vpliv pametnih omrežij na poslovne izzive in inovativnost;
— pričakovanja nadaljnjega razvoja na tem področju;
— vloga in položaj slovenske industrije in strokovnjakov v tem procesu.

16. maja je bila organizirana okrogla miza z naslovom ‘Digitalna Slovenija 2016’, ki jo je moderiral Nikolaj Simič, predsednik SIKOM, sodelovali pa so Marjan Turk (Direktorat za informacijsko družbo), Ana Robnik (Iskratel), Alan Pavlič (Revoz) in Marko Anžič (SOEK).

Več o teh temah je opisano v ZBORNIKU.