PROGRAM

 
Ponedeljek, 11. maja 2015

8:00 – 8:45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

8:45 – 9:00 ODPRTJE IN POZDRAVNI NAGOVOR
UVODNI NAGOVOR BOŠTJAN TAVČAR, PREDSEDNIK PROGRAMSKEGA ODBORA
POZDRAVNI NAGOVOR AKAD. PROF. DR. TADEJ BAJD, PREDSEDNIK SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

9:00 – 10:30 1. SEKCIJA
KRITIČNA INFRASTRUKTURA IN IKT
Iztok Prezelj, Uroš Svete, Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani

10:30 – 11:00 ODMOR IN SKUPINSKO FOTOGRAFIRANJE

11:00 – 12:30 2. SEKCIJA
IDENTIFIKACIJA KRITIČNE INFRASTRUKTURE
Katja Kmet, Albin Poljanec, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Ljubljana
ORGANIZATION OF THE COMMUNICATION SYSTEM AND INFORMATION SUPPORT DURING FLOODS IN SLAVONIA IN 2014
Davor Spevec, National Protection and Rescue Directorate, Zagreb, Croatia
POMEN USKLAJENEGA UKREPANJA PONUDNIKOV IKT OB VELIKIH NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH
Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

12:30 – 13:30 KOSILO

13:30 – 15:00 3. SEKCIJA
INFORMACIJSKI NAPADI NA KRITIČNO INFRASTRUKTURO
Gorazd Božič, ARNES, SI-CERT
DNS KOT KRITIČNA STRUKTURA
Barbara Povše Golob, Benjamin Zwittnig, ARNES
ZEMELJSKO MAGNETNO POLJE IN NJEGOV VPLIV NA TELEKOMUNIKACIJE
Rudi Čop, Zavod Terra Viva Sečovlje

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 16:15 4. SEKCIJA
VDORI V OMREŽJE IN PRISLUŠKOVANJE NA FIZIČNI OPTIČNI INFRASTRUKTURI
Boštjan Batagelj, Laboratorij za sevanje in optiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

16:15 – 16:30 ODMOR

16:30 – 18:30 OKROGLA MIZA
VARNOSTNE GROŽNJE V KRITIČNI INFRASTRUKTURI IN NJIHOVE POSLEDICE NA VARNOST DRŽAVE
Marija Mrzel-Ljubič, Marjan Turk, Blaž Ivanc, Vojko Podlogar, Boštjan Tavčar; moderator Nikolaj Simič

19:00 – 22:00 DRUŽABNO SREČANJE Z VEČERJO

Torek, 12. maja 2015

8:30 – 10:00 1. SEKCIJA
KAKO ZGRADITI KRITIČNO INFRASTRUKTURO V DOGOVORJENIH ČASOVNIH, VSEBINSKIH IN DENARNIH OKVIRJIH
Tomaž Aljaž, EMA d.o.o., Celje
ZAGOTAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV V ELESU V REDNEM OBRATOVANJU IN V ČASU IZREDNIH RAZMER
Marija Mrzel-Ljubič, Venčeslav Perko, Goran Uršič, ELES, Ljubljana
NADZORNI SISTEM KOT KLJUČNI ELEMENT UČINKOVITE IN ZANESLJIVE INFRASTRUKTURE
Saša Sokolić, Aljaž Stare, Metronik, d.o.o.

10:00 – 10:30 ODMOR

10:30 – 12:00 2. SEKCIJA
PRIVATE VS. PUBLIC CRITICAL COMMUNICATIONS
Rade Maljevic, Kapsch CarrierCom AG, Vienna, Austria
POSTAVITEV IN OPTIMIZACIJA BREZŽIČNIH MOBILNIH OMREŽIJ V IZREDNIH RAZMERAH
Andrej Vilhar, Andrej Hrovat in Tomaž Javornik, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
MOBILNA OMREŽJA V IZREDNIH RAZMERAH
Iztok Saje, Telekom Slovenije

12:00 – 13:00 KOSILO

13:00 – 15:00 3. SEKCIJA
CYBERSECURITY TODAY AND TOMORROW: THE FUTURE OF IT-SECURITY IN CRITICAL INFRASTRUCTURE
Johan L. Eliasson, Stefan Chevul and Martin Nordqvist, Advenica AB, Vienna, Austria
VZPOSTAVITEV OPERACIJSKEGA CENTRA ZA NADZOR IN UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIH VARNOSTI V KRITIČNI INFRASTRUKTURI
Boštjan Gruden, Boštjan Mencigar, Miha Mesojedec, FMC, Ljubljana
COMMAND CENTER SOLUTION TO ORGANIZE WORKFORCE AND RESOURCES (REAL CASE PRESENTATION OF SWISS ORGANISATION)
Michael Bausback, Logobject, Zurich
NAPREDNE REŠITVE ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
Ana Robnik, Gorazd Novak, Iskratel, d.o.o., Kranj

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 17:00 4. SEKCIJA
KOMUNIKACIJE KOT KRITIČNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Marko Podberšič, MORS, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
DIGITALIZACIJA SISTEMA ZVEZ ZARE
Jože Štuflek, IT 100, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
PRIHODNOST DMR KOMUNIKACIJ V SISTEMU ZARE
Gregor Ščavničar, Dejan Volk, Milan Vrbič, KOMPAS Telekomunikacije d.o.o., Ljubljana

17:00 – 17:15 SKLEP DELAVNICE

ZAKLJUČEK DELAVNICE