PROGRAM

Ponedeljek, 12. maja 2014

8:00 – 8:45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

8:45 – 9:00 ODPRTJE IN POZDRAVNI NAGOVOR
– UVODNI NAGOVOR, Nikolaj Simič, predsednik SIKOM
– POZDRAVNI NAGOVOR,  Zdravko Kačič, prorektor UNIVERZE V MARIBORU

9:00 – 10:30 1. SEKCIJA
– OMREŽJA PRIHODNOSTI DANES IN JUTRI, Alojz Hudobivnik, ITU
– OMREŽJA PRIHODNOSTI: POSLOVNI VIDIKI, MIGRACIJSKI SCENARIJI IN TEHNOLOŠKE DANOSTI, Tomo Bogataj, Ana Robnik, Janez Öri, Iskratel d.o.o., Kranj
– REGULACIJA BLIŽNJE PRIHODNOSTI, Katja Mohar, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve

10:30 – 11:00 ODMOR

11:00 – 12:30 2. SEKCIJA
– PAMETNA OMREŽJA Z VIDIKA INTEGRACIJE SISTEMOV, Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
– MULTIMEDIA NETWORK — PREDSTAVITEV APLIKACIJ V SOČIJU, Janko Bolka, RTV Slovenija
– TAKTIČNA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA PRIHODNOSTI, Andrej Kos, Urban Sedlar, Luka Koršič, Mojca Volk, Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

12:30 – 13:30 KOSILO

13:30 – 15:00 3. SEKCIJA
– UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH REŠITEV ZA ZAGOTAVLJANJE KRITIČNIH KOMUNIKACIJ V INDUSTRIJSKIH OKOLJIH, Klemen Belec, Matej Pintar, Iskratel d.o.o., Kranj
– IKT INFRASTRUKTURA PAMETNIH ELEKTROENERGETSKIH IMREŽIJ, Edvard Košnjek, Tomaž Mavec, Aleš Sirnik, Aleš Blaznik, Drago Novak, Elektro Gorenjska d.d., Kranj
– KOMUNIKACIJE V IZREDNIH RAZMERAH, Boštjan Tavčar, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

15:00 – 15:30 ODMOR

15:30 – 16:30 4. SEKCIJA
– PROJEKT KVANTNI PRESKOK: REORGANIZACIJA DRŽAVNE INFORMATIKE, Jurij Bertok, Direktorat za informatiko in e-storitve, Ministrstvo za notranje zadeve
– STRATEGIJA SLOVENIJE NA PODROČJU IKT, Mojca Jarc, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

16:30 – 16:45 ODMOR

16:45 – 18:30 OKROGLA MIZA
– KAJ POTEM, KO BO HITROST DOSTOPA VEČJA OD 100 Mb/s? POSLOVNI, SOCIOLOŠKI IN ORGANIZACIJSKI VIDIKI, Janez Bešter, Damir Cibic, Jaro Berce, Zoran Vehovar, Franc Dolenc, moderator Lenart J. Kučič

18:30 – 19:00 PRILOŽNOSTNA SLOVESNOST: KRATKA ZGODOVINA DELAVNIC O TELEKOMUNIKACIJAH VITEL, Programsko – organizacijski odbor 30. delavnice VITEL

19:00 – 22:00 SPREJEM IN SVEČANA VEČERJA, Hotel Kokra, BRDO PRI KRANJU

Torek, 13. maja 2014

9:00 – 11:00 1. SEKCIJA
– MOBILNA OMREŽJA PRIHODNOSTI, Peter Zidar, Telekom Slovenije
– OMREŽJA PETE GENERACIJE MOBILNIH KOMUNIKACIJ, Tomi Mlinar, Inštitut za EMS, Ljubljana
– DOLGOROČNO IZBOLJŠEVANJE BREZVODNIŠKIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ, Iztok Saje, Telekom Slovenije
– ARHITEKTURE TRANSPORTNIH OMREŽIJ PRI PONUJANJU MULTIMEDIJSKIH STORITEV V LTE OMREŽJIH, Klaus Samardžić, Smart Com d.o.o., Ljubljana

11:00 – 11:30 ODMOR

11:30 – 13:00 2. SEKCIJA
– UPORABA FORMALNE VERIFIKACIJE ZA ANALIZO UČINKOVITOSTI OMREŽIJ, Tatjana Kapus, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
– TRANSPORT SINHRONIZACIJE V HRBTENIČNIH PAKETNIH RADIJSKIH OMREŽJIH NOVE GENERACIJE, Janez Mihelič, Aviat Networks, Andrej Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
– POMEN PRISTOPA PROGRAMSKIH PRODUKTNIH LINIJ PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME NASLEDNJE GENERACIJE, Luka Pavlič, Marjan Heričko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor

13:00 – 14:00 KOSILO

14:00 – 15:30 3. SEKCIJA
– NEVTRALNOST INTERNETA MED MOTIVI IN REALNOSTJO, Marjan Turk, Brigita Kozlevčar Žorga, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– BIG DATA IN SMART CITY CONTEXTS, Andrej Duh, Dean Korošak, Univerza v Mariboru, Percipio d.o.o., Maribor
– THE SIVA PLANNING TOOL – A TOOL FOR EFFECTIVE IDENTIFICATION OF UNDERSERVED ICT AREAS, Franz-Benjamin Mocnik, The Vienna University of Technology

15:30 – 16:00 SKLEP DELAVNICE