Meni za navigacijo+

Povzetek 31. delavnice

Vitel_logo1

11. in 12. maja 2015 je Slovensko društvo za elektronske komunikacije SIKOM v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije priredilo 31. delavnico o telekomunikacijah VITEL.

Glavna tema delavnice – Kritična infrastruktura in IKT – je pokrila predavanja z naslednjih področij:

• kritična infrastruktura za zagotavljanje IKT storitev ter rešitve zanje s poudarkom na Sloveniji;
• kibernetske grožnje in ranljivost kritične infrastrukture;
• zagotavljanje IKT storitev ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter izrednih stanjih;
• vloga države pri zagotavljanju nemotenega delovanja javnih elektronskih komunikacijskih omrežij;
• izkušnje operaterjev fiksne in mobilne telefonije in državnih organov v času ujme z žledom;
• stopnje zanesljivosti, razpoložljivosti in varnosti, ki jih zagotavljajo nove tehnologije;
• nadaljnji razvoj kripto zaščite govornih in podatkovnih komunikacij v kritični infrastrukturi;
• razvoj radijskih omrežij za kritične komunikacije;
• ali so v zvezi s kritično infrastrukturo potrebne spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah;
• vloga regulatorja (AKOS) pri zagotavljanju delovanja IKT storitev ob naravnih in drugih nesrečah;
• in še mnoge druge.

11. maja smo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom: Varnostne grožnje v kritični infrastrukturi in njihove posledice na varnost države.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-65616175-3’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);