PROGRAM

Vitel_logo1

Brdo pri Kranju, 13. – 14. maja 2019


PROGRAM


Program bo zajemal naslednje teme:

—  izbira napredne tehnološke rešitve dostopnosti in povezljivosti do stvari,

—  vključevanje ponudnikov platform IoT in tehnološko naravnanih omogočevalnih storitev,

—  uporabljene arhitekture in principi, vloga odprtokodnih rešitev in odprtih gradnikov,

—  industrijski IoT in tehnologije IoT, odporne na izredna stanja,

—    izzivi kibernetske varnosti na tem področju ter varovanje in zaščita podatkov ter zasebnost,

—  odziv in pripravljenost nacionalne/globalne regulacije, zakonodaje in standardizacije na širšo uporabo te tehnologije,

—  vpliv tehnologij IoT na vrednostne verige in ekosisteme partnerjev,

—  delujoči primeri uporabe iz industrije, prometa, zdravstva, energetike, medijev, pametnih mest, državnih institucij, javnih storitev, ki so jih uvedli ekosistemi partnerjev ali posamezne organizacije,

—  novi poslovni modeli in inovacije na temelju tehnologije IoT/IoX,

—  vpliv tehnologije IoT/IoX in digitalne preobrazbe na socialne modele življenja in zaposlovanja,

—  vloga in položaj slovenske industrije in strokovnjakov v tem procesu,

—  pričakovanja glede nadaljnjega razvoja in izzivi na tem področju, nove storitve za digitalno preobrazbo družbe in industrijskih sektorjev.